NORDIC COMMODITIES AS

SNARVEIEN TIL VERDENS RÅVARE- OG KRAFTMARKEDER

REPRESENTANT I NORGE FOR ALFA AXIOM FUND

Main Content

Ragnar Ottosen, styrets leder/Chairman of the board (63) – Oslo/Moskva

Ragnar Ottosen

Utdannet samfunnsøkonom i 1983 fra Universitetet i Bergen med energimarkedsanalyser som spesialområde.

Fra 1983 til 1987 ansatt i Olje og energidepartementet (Oed), med ansvar for nasjonal energiplanlegging, herunder analyser av investeringer og finansiering av større kraftanlegg. Departementets  representant i en rekke nasjonale og internasjonale utvalg og ekspertgrupper, herunder som norsk representant i International Energy Agency (IEA) i Paris.

Fra 1987 til 1992 rådgiver for Oed og for norske energiverk ved dereguleringen av det norske kraftmarkedet. Fra 1992 til 2003 grunnlegger og daglig leder av Skandinavisk Kraftmeglng AS, Europas største kraftmegler med 70 ansatte meglere og rådgivere i 8 land.

Fra 2004 rådgiver for den russiske regjering og russiske kraftselskaper i dereguleringen av det russiske kraftmarkedet. Har også vært ansvarlig for utviklingen av en rekke prosjekter i Russland innen fornybar energi og energibesparelser og for investeringsselskapet Green Energy Invest. Styremedlem i flere russiske selskaper. 

Siden 2005 styreformann i svenske Alfakraft AB, en av Nordens ledende krafttradere. Styreformann og daglig leder i Bull and Bear Trading AS siden 2006. Styremedlem NorSecurities AS siden 2012. Fra 2012 styreformann i Nordic Commodities AS, et selskap som representerer Alfakraft Fonder AB i Norge.

Øvrige styremedlemmer/Board members:

Tom Langli, (62) (daglig leder/CEO)

Styrebord

ALFAKRAFT FONDER AB

Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet ALFA Commodity Fund i Norge. Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet ALFA...

Les mer

FORVALTNING AV FONDET

Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden og har arbeidet som forvalter under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige siden 1999. Kraftforvaltningen er nå erstattet...

Les mer

RISIKO OG AVKASTNING

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid ...

Les mer

TILLATELSER/KONSESJONER

Alfakraft Fonder AB har konsesjon fra svenske Finansinspektionen til å forvalte verdipapirfond. ALFA Axiom Fund (tidligere ALFA Commodity Fund) har tillatelse fra Finanstilsynet til ...

Les mer

UTMERKELSER

Tidligere utmerkelser...

Les mer

MANAGEMENTAVTALE MED GREEN ENERGY ONE

Her kommer det mer tekst...

Les mer

HENVENDELSER OM FONDET

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordic Commodities AS som representant i Norge for Alfakraft Fonder AB, eventuelt direkte til Alfakraft Fonder...

Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE

Her er oversikt over noen av våre samarbeidspartnere...

Les mer