NORDIC COMMODITIES AS

SNARVEIEN TIL VERDENS RÅVARE- OG KRAFTMARKEDER

REPRESENTANT I NORGE FOR ALFA AXIOM FUND

Main Content

Risiko og avkastning

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse i de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid vært få tilbud til norske investorer av denne typen råvarefond.

 En viktig fordel med ALFA Axiom Fond er at verdiutviklingen er tilnærmet uavhengig av utviklingen på aksjebørsen. Risikoen i fondet er også begrenset, etter som fondets posisjoner lukkes dersom markedsutviklingen går imot fondet. Dette i motsetning til de fleste aksjefond hvor investorene ofte må bli med på store fall i verdi ved børsfall, noe som skjer med jevne mellomrom.   

ALFA Axiom Fund er et fond for langsiktige plasseringer i terminkontrakter og er ikke rettet mot de som vil spekulere på kortsiktige endringer i de fysiske råvaremarkedene.

ALFAKRAFT FONDER AB

Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet ALFA Commodity Fund i Norge. Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet ALFA...

Les mer

FORVALTNING AV FONDET

Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden og har arbeidet som forvalter under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige siden 1999. Kraftforvaltningen er nå erstattet...

Les mer

RISIKO OG AVKASTNING

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid ...

Les mer

TILLATELSER/KONSESJONER

Alfakraft Fonder AB har konsesjon fra svenske Finansinspektionen til å forvalte verdipapirfond. ALFA Axiom Fund (tidligere ALFA Commodity Fund) har tillatelse fra Finanstilsynet til ...

Les mer

UTMERKELSER

Tidligere utmerkelser...

Les mer

MANAGEMENTAVTALE MED GREEN ENERGY ONE

Her kommer det mer tekst...

Les mer

HENVENDELSER OM FONDET

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordic Commodities AS som representant i Norge for Alfakraft Fonder AB, eventuelt direkte til Alfakraft Fonder...

Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE

Her er oversikt over noen av våre samarbeidspartnere...

Les mer