NORDIC COMMODITIES AS

SNARVEIEN TIL VERDENS RÅVARE- OG KRAFTMARKEDER

REPRESENTANT I NORGE FOR ALFA AXIOM FUND

Main Content

Et nytt tilbud til norske profesjonelle investorer:

Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet Alfa Axiom Fund i Norge

Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet Alfa Commodity Fund i Sverige. Fondet er et spesialfond under tilsyn av svenske Finansinspektionen og godkjent av Finanstilsynet for markedsføring i Norge til profesjonelle investorer. Nordic Commodities er utnevnt til fondets representant i Norge.

Alfa Commodity Fund skifter navn til Alfa Axiom Fund.
Navneendringen skjer fordi fondet også investerer i en rekke andre verdipapirer, i tillegg til råvarer, bla aksjer, rentepapirer etc. og det nye navnet vil dermed gi et riktigere bilde av investeringsstrategien.

Fondets avkastning

Alfa Axiom Fund handler med børsnoterte terminkontrakter på internasjonale regulerte råvarebørser. Investeringene er i metaller, landbruksprodukter, energi etc og fondet og har som mål å levere absolutt avkastning, dvs det kan ta både long- og shortposisjoner. Gjennomsnittlig årlig avkastning i siste 3 år har vært nær 10 prosent pr år og med et meget gunstig forhold mellom avkastning og risiko (Sharpe-ratio).  Alfa Axiom Fund ble nominert som beste fond av denne typen i Norden i 2012.

Alfa Axiom Fund bør være en naturlig del av en investeringsportefølje

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse i de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid vært få tilbud til norske investorer av denne typen råvarefond. En viktig fordel med Alfa Axiom Fond er at verdiutviklingen er tilnærmet uavhengig av utviklingen på aksjebørsen. Risikoen i fondet er også begrenset, etter som fondet posisjoner lukkes dersom markedsutviklingen går imot fondet. Dette i motsetning til de fleste aksjefond hvor investorene ofte må bli med på store fall i verdi ved børsfall, noe som skjer med jevne mellomrom.   

Et råvarefond med langsiktige trendfølgende beslutninger – ikke kortsiktig spekulasjon

Thomas Stridsman er engasjert  som forvalter av Alfa Axiom Fund. Thomas Stridsman har utviklet denne typen fond siden 1990-tallet og er internasjonalt anerkjent som ledende innen trading og analyse innen råvaremarkedene.  Alfa Axiom er et fond for langsiktige plasseringer og er ikke rettet mot de som vil spekulere på kortsiktige endringer i råvaremarkedene. Alle plasseringsbeslutninger skjer med utgangspunkt i trendfølgende kvantitative beslutningsmodeller. Målet er å identifisere markedsituasjoner der sannsynligheten er stor for prisbevegelse i en viss retning, enten denne trenden er opp eller ned.

Alfakraft har arbeidet som forvalter under tilsyn av Finansinspektionen siden 1999

Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden. Kraftforvaltningen er nå erstattet med fondsselskapet Alfakraft Fonder AB, som er forvaltningsselskap for råvarefondet Alfa Axiom Fund

Henvendelser kan rettes til Nordic Commodities AS

Eventuelle henvendelser om Alfa Axiom Fond og/eller Alfakraft Fonder AB kan rettes til forvaltningsselskapets representant i Norge, Nordic Commodities AS jfr   verdipapirfondloven § 3-4 annet ledd, hvor det fremgår at forvaltningsselskap som driver direkte fra forretningsstedet i hjemlandet "skal ha en representant her i riket med tilstrekkelige fullmakter til å ivareta interessene til investorer i Norge".

I egenskap av representant for Alfakraft Fonder AB vil Nordic Commodities være kontaktpunkt for norske investorer i fondet Alfa Axiom Fund. Dette innebærer at norske investorer ved henvendelse til Nordic Commodities vil kunne motta dokumentasjon om fondet og forvaltningsselskapet, herunder prospekt, nøkkelinformasjon, årsregnskap mv.

ALFAKRAFT FONDER AB

Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet ALFA Commodity Fund i Norge. Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet ALFA...

Les mer

FORVALTNING AV FONDET

Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden og har arbeidet som forvalter under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige siden 1999. Kraftforvaltningen er nå erstattet...

Les mer

RISIKO OG AVKASTNING

Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse de siste årene og bør være en naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid ...

Les mer

TILLATELSER/KONSESJONER

Alfakraft Fonder AB har konsesjon fra svenske Finansinspektionen til å forvalte verdipapirfond. ALFA Axiom Fund (tidligere ALFA Commodity Fund) har tillatelse fra Finanstilsynet til ...

Les mer

UTMERKELSER

Tidligere utmerkelser...

Les mer

MANAGEMENTAVTALE MED GREEN ENERGY ONE

Her kommer det mer tekst...

Les mer

HENVENDELSER OM FONDET

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordic Commodities AS som representant i Norge for Alfakraft Fonder AB, eventuelt direkte til Alfakraft Fonder...

Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE

Her er oversikt over noen av våre samarbeidspartnere...

Les mer